Compact P - front

Varmegenving_Combihouse_Lavenergihus

Husenes ventilation og varmegenvinding leveres af firmaet Nilan. Nilan leverer produkter af meget høj kvalitet, og ventilationsløsningen Compact P er ingen undtagelse. Compact P er en energieffektiv total indeklimaløsning til alle former for lavenergihuse, standard enfamiliehuse, lejligheder og mindre kontorområder i erhvervslejemål med et ventilationsbehov på op til 300 m3/h.

Compact P genvinder energien i den udsugede luft med en højeffektiv modstrømsveksler. Den restenergi som modstrømsveksleren ikke udnytter, udnyttes af varmepumpen til produktion af varmt brugsvand og til yderligere opvarmning af tilluften.

Samarbejdspartnere_02_180915