"At bygge nyt hus er for de fleste, den største investering i livet.

Combihouse bygge på stolte traditioner og et solidt økonomisk fundament, og det betyder tryghed.

Combihouse producerer lavenergiboliger af høj kvalitet og med stor knowhow.

Combihouse der udvikler og sælger lavenergiboliger, samt Ugilt Totalentreprise der står for opførelsen, udspringer begge af Ugilt Savværk A/S".

Ugilt savværk er grundlagt i 1947 og har siden 1971 år været i familien Jepsen’s eje. Savværket startede som traditionelt savværk med opskæring af tømmer, hentet i skovene i oplandet.

​Kævlerne blev slæbt ud fra skovene og kørt til savværket, i starten med heste, senere afløstes hestene med traktorer og lastbiler og i dag foregår udkørsel fortrinsvis sammen med skovning i en og samme arbejdsgang.

​​I 1973 startede Ugilt Savværk spærproduktionen. Spærene blev fremstillet af halv- eller heltømmer på opstillede profiler, på marken.

Savværkets håndværkerafdeling samlede og rejste derefter spærene på byggepladsen og lagde tag på, monterede vinduer og udførte almindeligt tømrerarbejde.

 

​I 1976 blev der bygget nyt savværk og hal

I 1977 blev der bygget ny spærhal

I 1983 blev tømrerafdelingen nedlagt

​Opskæringen af tømmer på Ugilt Savværk blev automatiseret i 1984 og foregik indtil 2004 med den, efter tiden, mest højteknologiske anlæg med automatisering, hvor udnyttelsen af stammerne, opskæringen og kvaliteten kunne optimeres.

​Udviklingen, indenfor opskæringen af tømmer, er i de seneste årtier gået mod større og større enheder og opskæring af tømmer udføres i dag primært på få store enheder i Danmark og i udlandet.

​I 1984 blev den første spærpresser indsat.

​I 1986 fik Ugilt Savværk tørrestuer og høvleri, som forgik indtil 2004.

​I 1988 blev der indsat ny spærpresser.

​I 1998 blev spærhallen udvidet og moderniseret

​I 2005-06 startede endnu en gennemgående modernisering af Ugilt Savværk. Samtlige haller, på nær den gamle spærhal, blev endevendt. Alle haller blev nu lavet om til spærproduktion.

​I 2008 startede en ny gren af produktionen, præfabrikerede træ elementer, den gamle spærhal blev omdannet til element produktion. Nu står hele anlægget moderniseret.

​I 2011 blev element produktion flyttet til større lokaler på 6600 m2, 2 kilometer fra spærfabrikken

​I takt med udviklingen indenfor byggeriet har Ugilt Savværk udbygget og udviklet i retning mod specialisering indenfor spærfremstilling og elementer. Ugilt Savværk er i dag en af de største privatejede producenter i Danmark.

​Gennem tiden har hovedmarkedet været Tyskland og i enkelte tilfælde, er der sendt spær så langt væk som Japan. I dag har vi ingen nævneværdig eksport – men er altid åben for muligheden.

Spærproduktionen og elementproduktionen udføres i dag højteknologisk med digitalt design og digitalt styret opskæring.

Hele produktionen er underlagt en certificeret kvalitetsstyring.​​